Chaetocnema hortensis – Pchełka zbożowa

Chrysomelidae – Stonkowate
Wierzch ciała z wyraźnym, miedzianym połyskiem. Przedplecze bardzo gęsto punktowane. Punktowanie pokryw nieregularne. Pocżątkowe człony czułków żółte, człony wierzchołkowe ciemne.

Łódź – BRUS 08.04.2020

Warszawa – Ursynów 18.10.2022 Fot. Marek W.Kozłowski

  1. Liczebność. Pospolita i liczna
  2. Biotop. Łąki, polany, skraje lasów, murawy, ugory, tereny uprawne, tereny ruderalne
  3. Wymiary. Długość ciała 1.7-2.3 mm
  4. Aktywność. Marzec – październik/listopad. Zimuje imago
  5. Lokalizacja. Łódzkie, mazowieckie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Imagines i larwy żerują na trawach, w tym na wschodzących zbożach
  7. Podobne. Inne gatunki z rodzaju różnią w zależności od gatunku barwą pokryw, oraz punktowaniem przedplecza i pokryw (delikatniejsze u podobnie ubarwionych Chaetocnema arida i Chaetocnema aridula)
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Marek W.Kozłowski avidal
  9. Ch.hortensis w bazie BioMap

avidal

Leave a Reply