Acrosternum heegeri – Gajówka pistacjowa

Pentatomidae – Tarczówkowate
Ubarwienie podstawowe zielone (osobniki zimujące często czerwono-brązowe). Boki przedplecza wąsko, jasno obrzeżone. Scutellkum duże, zielone z żółtymi plamkami w części wierzchołkowej – lub bez takich plamek. Zakrywka przeźroczysta. Connexivum żółto-zielone z drobnymi ciemnozielonymi plamkami brzeżnymi. Czułki wielobarwne – człony początkowe zielone, człony środkowe i wierzchołkowe czerwone; tylko w części nasadowej i wierzchołkowej zielonkawe bądź zielono-żółte.

Portugalia 07.09.2022 Fot. Gilles San Martin

Francja 18.09.2019 Fot. Gilles San Martin

  1. Zasięg. Europa na południe od Karpat i Sudetów, północna Afryka (lokalnie zasiedla także środkową Afrykę wraz z Madagaskarem), Wyspy Kanaryjskie, Bliski Wschód, Półwysep Arabski, region czarnomorski, Kaukaz
  2. Biotop. Ogrody, skraje lasów, polany, łąki, gaje oliwne, winnice, tereny miejskie
  3. Wymiary. Długość ciała 10 -14 mm
  4. Aktywność. Cały rok
  5. Lokalizacja. Francja, Portugalia. W Polsce nie występuje – najbliższe stanowisko w południowej Słowacji
  6. Pokarm. Imagines i larwy wysysają soki z wielu różnych roślin zielnych, krzewów i drzew liściastych – chętnie żerują na liściach pistacji i oliwek
  7. Podobne. Inne zielone gatunki z rodziny można odróżnić m.in. po ubarwieniu czułków (wszystkie człony zielone lub zielono-żółte u Acrosternum millierei)
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Gilles San Martin

avidal

Leave a Reply