Sepidium tricuspidatum

Tenebrionidae – Czarnuchowate
Pimellinae to podrodzina pustynnych czarnuchowatych o zróżnicowanym wyglądzie. Gatunki o nocnym trybie życia są zwykle czarno ubarwione. Te, które spotyka się w ciągu dnia mają często stwardniałe pokrywy ciała a ubarwieniem i strukturami kutykuli kamuflują się przed wzrokiem drapieżników. Rodzaj Sepidium liczy obecnie 44 gatunki – wśród nich jest największy przedstawiciel czarnuchowatych Sepidium magnum z Somali osiągający długość 4,5 cm. Sepidium tricuspidatum jest gatunkiem występującym w południowych regionach basenu morza Śródziemnego. Odznacza się wydatnymi kolcami na pokrywach i bokach przedplecza oraz wyrostkiem na przednim jego krańcu. Wyrostek jest w kształcie skierowanej do przodu dwułbistej maczugi, nie rozdzielającej się, jak u niektórych innych gatunków rodzaju. Wyrostki te są podobne u obu u obu płci co sugeruje pozapłciowe ich zastosowanie, prawdopodobnie kamuflaż wśród drobnych kamieni. Pokrywy i przedplecze pokryte są spływającymi ze szczytów kolców nitkami wosku tworzącymi osnowę umożliwiającą przylepianie się do nich cząsteczek pyłu i piasku.

Izrael 04.02.2018 Sepidium tricuspidatum corah Fot. Marek W.Kozłowski

  1. Zasięg. Bliski Wschód i północna Afryka. Podgatunek corah występuje na pustyni Negew w dolinach porośniętych wiosenną roślinnością
  2. Biotop. Suche tereny otwarte – w tym pustynie
  3. Wymiary. Długość ciała przeciętnie 21 mm
  4. Aktywność. Luty – maj
  5. Lokalizacja. Izrael. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Imagines są oportunistami troficznymi; nadgryzają zielone rośliny, zjadają martwą substancję pochodzenia roślinnego i zwierzęcego. Larwy żyją w wierzchnich warstwach gleby; żywią się detrytusem
  7. Podobne. Inne gatunki rodzaju różnią kształtem wyrostków na przedpleczu, kształtem kolców na jego bokach, obecnością lub brakiem centralnie przebiegającego po grzbiecie grzebienia. Podgatunek corah odróżnia się od innych czterech opisanych podgatunków szczegółami rzeźbienia i kształtu przedplecza oraz pokryw
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Marek W.Kozłowski

Wosk na pokrywach Fot. Marek W.Kozłowski


Marek W.Kozłowski

Leave a Reply