Adomerus biguttatus – Błyszcz dwuplamek

Cydnidae – Ziemikowate
Ciało owalne, czarne, lśniące, gęsto punktowane. Przedplecze i pokrywy na całej długości jasno obrzeżone. Na corium (przykrywce) jasne plamki o nieregularnym kształcie i zmiennej wielkości.

Polana Polichno 19.06.2016

Polana Polichno 19.06.2016

  1. Status. Rzadko obserwowany, lokalnie bywa liczny
  2. Siedlisko. Nasłonecznione skraje lasów, leśne polany i prześwietlenia, murawy kserotermiczne. Uważa się, ze jest w jakiś sposób powiązany ekologicznie z przeplatką Melitaea athalia
  3. Wymiary. Długość ciała 5-7 mm
  4. Aktywność. Od wiosny do jesieni
  5. Lokalizacja. Ponidzie
  6. Pokarm. Wysysa soki roślinne z soczystych części roślin oraz z ich nasion; często znajdowany na pszeńcu Melampyrum pratense
  7. Podobne. Gatunki z rodzaju Legnotus oraz Canthophorus i Sehirus pozbawione są jasnych plam na corium
  8. Uwagi. Autor obserwacji – avidal
  9. Rozmieszczenie

avidal

Leave a Reply