Capsus ater – Tasznik czarny

Miridae – Tasznikowate
Ciało czarne, krępe; przedplecze u części osobników pomarańczowobrązowe. Nogi częściowo lub niemal całkowicie pomarańczowożółte. Drugi człon czułków zgrubiały przy wierzchołku. Wchodzi w skład plemienia Mirini.

Struga Dobieszkowska 19.06.2011

Struga Dobieszkowska 19.06.2011

Widzew 02.07.2014

Łódź – Widzew 02.07.2014

Widzew 02.07.2014

Łódź – Widzew 02.07.2014

Widzew 02.07.2014

Łódź – Widzew 02.07.2014

  1. Status. Pospolity
  2. Siedlisko. Łąki i inne trawiaste biotopy
  3. Wymiary. Długość ciała 5-6 mm
  4. Aktywność. Czerwiec – wrzesień. Zimuje w stadium jaja
  5. Lokalizacja. Łódzkie, Ponidzie
  6. Pokarm. Soki traw
  7. Podobne. Pozostałe dwa krajowe gatunki z rodzaju: rzadkie Capsus wagneri i Capsus pilifer są całkowicie czarne, ewentualnie z pomarańczowymi akcentami na nogach, znacznie skromniejszymi niż u C.ater
  8. Uwagi. Autor obserwacji – avidal
  9. Rozmieszczenie
Krzyżanowice 19.06.2016

Krzyżanowice 19.06.2016

Widzew 02.07.2014

Łódź – Widzew 02.07.2014


avidal

Leave a Reply