Asteia amoena

Asteiidae
Głowa kulista. Twarz z białym, poprzecznym paskiem obrzeżonym ciemno-brązowo od góry i od spodu. Scutum błyszczące, ciemnobrązowe do czarnego. Tarczka (scutellum) żółta. Przezmianki jasnożółte z częściowo ciemnymi główkami. Odwłok żółty z czarnymi kropkami lub/i poprzecznymi prążkami – ich wielkość podlega zmienności osobniczej.

Warszawa – 22.07.2022 Fot. Sylvester Kociniak

Rzyki – Listopad 2022 Fot. Jerzy Tomiak

Rzyki – Listopad 2022 Fot. Jerzy Tomiak

Warszawa – 03.10.2021 Fot. Sylvester Kociniak

  1. Liczebność. Brak danych. Zapewne nierzadka, lecz nieczęsto obserwowana ze względu na nikłe rozmiary
  2. Biotop. Zarośla, parki, ogrody
  3. Wymiary. Długość ciała 1-2 mm
  4. Aktywność. Wiosna – jesień
  5. Lokalizacja. Mazowieckie, Beskidy
  6. Pokarm. Spadź, nektar. Biologia larw pozostaje nieznana
  7. Podobne. W Polsce wykazano występowanie dwóch innych gatunków z rodzaju. U Asteia elegantula scutum jest żółte, natomiast Asteia concinna różni się czarnym scutellum. Podobne też niektóre małe muszki z rodziny Agromyzidae i Chloropidae
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Jerzy Tomiak Sylvester Kociniak

Sylvester Kociniak

Leave a Reply