Asteiidae

Bardzo małe muchówki o długich skrzydłach, zwykle wyraźnie wystających poza odwłok. Szczegóły rozwoju nie są znane – larwy zostały wyhodowane z pąków kwiatowych, łodyg roślin szuwarowych i z grzybów.
W Polsce co najmniej 7 gatunków z rodzajów Asteia i Leiomyza.

Asteia amoena

Leave a Reply