Scolytus ratzeburgii – Ogłodek brzozowiec

Curculionidae – Ryjkowcowate
Ubarwienie ciała smoliście czarne, lśniące. Przedplecze masywne i wypukłe. Przedplecze i pokrywy gęsto punktowane. Na głowie samca kępki jasnych, długich, skierowanych do przodu włosków.

Pojezierze Mrągowskie 28.05.2021 ♀ Fot. Marek W.Kozłowski

Pojezierze Mrągowskie 28.05.2021 ♂ – głowa z polem gęstych włosków o nieznanej dotąd funkcji Fot. Marek W.Kozłowski

Pojezierze Mrągowskie 28.05.2021 ♂ w trakcie sklerotyzacji Fot. Marek W.Kozłowski

  1. Status. Pospolity i liczny
  2. Siedlisko. Lasy, parki, ogrody, aleje brzozowe
  3. Wymiary. Długość ciała 4.5-6.5 mm
  4. Aktywność. Rójka w czerwcu i lipcu
  5. Lokalizacja. Mazury
  6. Pokarm. Imagines żywią się świeżą korą brzóz. Larwy żerują pod korą pni i grubych gałęzi brzóz, zwłaszcza starych i osłabionych
  7. Podobne. Inne czarne korniki – identyfikację ułatwia znajomość rośliny żywicielskiej i wyglądu żerowiska (dziurkowane otwory wentylacyjne ułożone w równym, pionowym rzędzie jeden nad drugim)
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Marek W.Kozłowski
  9. S.ratzeburgii w bazie BioMap

avidal

Leave a Reply