Drosophila immigrans – Wywilżna kompostówka

Drosophilidae – Wywilżnowate
Głowa żółta. Oczy duże, czerwonobrązowe, u obu płci rozdzielone szerokim czołem. Tułów żółty do brązowożółtego – na środku scutum brak szczecinek dc (dorsocentral setae) przed szwem tułowiowym – istotna cecha diagnostyczna rodzaju. Odwłok z brunatnoczarnymi znaczeniami po środku tylnych krawędzi tergitów – plamy są rozdzielone na dwie mniejsze, bądź przewężone po środku. Pokładełko ze słabym ząbkowaniem obrzeży. Skrzydła przezroczyste – żyłka poprzeczna przyciemniona; przy żyłce R1 drobna, ciemna plamka.

Dros immigrans

Kraków 13.10.2019 Fot. Maksymilian Syratt

Dros.immigrans

Kraków 13.10.2019 Fot. Maksymilian Syratt

  1. Liczebność. Pospolita i miejscami liczna
  2. Biotop. Rozmaite tereny naturalne i synantropijne, jednak szczególnie liczna na kompostownikach
  3. Wymiary. Długość ciała 2-3 mm
  4. Aktywność. W warunkach synantropijnych cały rok. Wiele pokoleń w sezonie
  5. Lokalizacja. Małopolskie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Imagines pobierają pokarm płynny; min nektar i spadź. Larwy żywią się drożdżami powodującymi fermentację owoców i przetworów owocowych
  7. Podobne. Inne muszki owocowe różniące się zwykle kształtem ciemnych znaczeń na tergitach i brakiem ciemnej plamki przy żyłce R1. A także budową pokładełka – np. u Drosophila melanogaster jest ono słabo ząbkowane na obrzeżach
  8. Uwagi. Gatunek zasłużony dla rozwoju nauk okołoewolucyjnych, zwłaszcza genetycznych – opisana przez autora kilku przełomowych odkryć w dziedzinie genetyki Alfreda Sturtevanta
  9. Uwagi. Autor obserwacji – Maks Syratt
  10. Uwagi 2. Identyfikacja Jan Maca

avidal

Leave a Reply