Ceutorhynchus napi – Chowacz brukwiaczek

Curculionidae – Ryjkowcowate
Ryjek długi i wąski, silnie zakrzywiony do dołu. Ubarwienie ciała jednolicie stalowoszare. Chowacze i pokrewne (Ceutorhynchinae) mają na przedpleczu ostro odgraniczone zagłębienie do chowania ryjka, co czynią w stanie odrętwienia temperaturowego (estywacji) i tanatozy czyli odrętwienia obronnego. U prezentowanego gatunku na przedpleczu obecny jest wyraźny rowek pokryty łuskami. Na udach brak ząbków. Dymorfizm płciowy – dotyczy to też innych gatunków tego rodzaju – zaznacza się w pokryciu włoskami ryjka (samice mają owłosioną połowę ryjka, samce tylko nasadę) oraz w budowie spodu odwłoka (samce mają lekkie wgłębienie po jego środku).

Warszawa – Ursynów 01.04.2017 Parka na rzepaku ozimym Fot. Marek W.Kozłowski

  1. Liczebność. Pospolity, liczny
  2. Biotop. Pola, pastwiska, przydroża, łąki, ugory, polany, ogrody, tereny ruderalne, pobrzeża wód. Regularnie i chętnie zasiedla uprawy rzepaku
  3. Wymiary. Długość ciała 3-4 mm
  4. Aktywność. Marzec – kwiecień/maj oraz wrzesień/październik – w okresie jesiennym świeżo wypoczwarczone imagines poszukują zimowych kryjówek
  5. Lokalizacja. Mazowieckie
  6. Pokarm. Liście roślin z rodziny krzyżowych (kapustowatych); larwy żerują w łodygach i ogonkach liściowych
  7. Podobne. Niektóre inne gatunki z rodzaju – identyfikację ułatwia wczesna pora pojawu, znaczne jak na ten rodzaj rozmiary, obecność rowku na przedpleczu i dość specyficzne ubarwienie ciała
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Marek W.Kozłowski który także udzielił wydatnej pomocy przy opisie gatunku
  9. C.napi w bazie BioMap

Deformacja łodygi rzepaku spowodowana żerem larw i chemicznym stymulowaniem patologicznych procesów wzrostowych w łodydze Fot. Marek W.Kozłowski


Rodzaj Ceutorhynchus - Chowacz


avidal

Leave a Reply