Harpactus elegans – Hultun uwinnik

Crabronidae – Grzebaczowate
Znany również jako hultun wciętorogi. Głowa czarna; warga górna i nadustek żółte. Oczy zielonkawe, ciemno nakrapiane. Wzdłuż wewnętrznych krawędzi oczu obecne żółte przepaski, które są relatywnie szerokie – szersze od czarnego pola między nimi. Scutum czarne z żółtą przepaską przy przedniej krawędzi u samicy. Guzy barkowe żółte – istotna cecha diagnostyczna gatunku. Odwłok w przedniej części czerwony w tylnej czarny z białymi przepaskami na tylnych krawędziach tergitów 2-4 (5) – przepaski te są na bokach rozszerzone i zwykle rozerwane po środku. Nogi częściowo żółte; tylne uda w znacznej mierze czarne, zwłaszcza u samicy.

Warszawa – Siekierki 11.07.2021 ♀ Fot. Sylvester Kociniak

Warszawa – Siekierki 11.07.2021 ♀ Fot. Sylvester Kociniak

Warszawa 17.06.2022 ♀ Fot. Sylvester Kociniak

Warszawa 17.06.2022 ♂ Fot. Sylvester Kociniak

  1. Status. Rzadki i bardzo sporadycznie obserwowany. Wykazywany z południa i z centrum kraju NT
  2. Siedlisko. Murawy kserotermiczne i psammofilne, piaskownie. Gniazduje w piaszczystej ziemi
  3. Wymiary. Długość ciała 6-9 mm
  4. Aktywność. Czerwiec – sierpień/wrzesień
  5. Lokalizacja. Mazowieckie
  6. Pokarm. Nektar. Dla larw samice łowią imagines i nimfy z rodzin CercopidaeCicadellidae
  7. Podobne. Przede wszystkim Harpactus exiguus i Harpactus affinis, u których żółte przepaski przy wewnętrznych krawędziach oczu są węższe od czarnego pola między nimi. Inne gatunki z rodzaju różnią się m.in. czarnymi guzami barkowymi, ubarwieniem odwłoka i nóg
  8. Uwagi. Znanym pasożytem gniazdowym jest Nysson dimidiatus
  9. Uwagi 2. Autor obserwacji i identyfikacji – Sylvester Kociniak
  10. Więcej o gatunku

Rodzaj Harpactus - Hultun


avidal

Leave a Reply