Dolerus puncticollis/gonager – Ćwik punktowany/Ćwik zbożowy

Tenthredinidae – Pilarzowate
Dwa bardzo podobne do siebie gatunki. Całe ciało łącznie z czułkami czarne; tylko nasadowa część goleni i apikalna część ud pomarańczowe. Skrzydła przyciemnione, pterostigma czarna.

Las wiączyński 01.05.2014

Las wiączyński 01.05.2014

Las wiączyński 01.05.2014

Las wiączyński 01.05.2014

Las wiączyński 01.05.2014

Las wiączyński 01.05.2014

Las wiączyński 01.05.2014

Las wiączyński 01.05.2014

  1. Status. Przypuszczalnie pospolite
  2. Siedlisko. Lasy, parki, zarośla, polany, ogrody, łąki
  3. Wymiary. Długość ciała 8-9 mm
  4. Aktywność. Kwiecień/maj – czerwiec
  5. Lokalizacja. Łódzkie, śląskie, mazowieckie
  6. Pokarm. Nektar i pyłek. Larwy żerują na trawach
  7. Podobne. U Dolerus vestigialis pomarańczowe zabarwienie ud i goleni jest rozleglejsze. Inne gatunki z rodzaju Dolerus różnią się na przykład w całości czarnymi nogami, czy też – w zależności od gatunku – czerwonopomarańczowymi barkami, przedpleczem, odwłokiem…
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Marek W.Kozłowski Alfred Błażytko avidal
Dolerus

Toszek 15.04.2019 Fot. Alfred Błażytko

Łódzki Ogród Botaniczny 16.04.2015

Łódzki Ogród Botaniczny 16.04.2015

Warszawa – Służew 20.04.2021 Fot. Marek W.Kozłowski

Łódzki Ogród Botaniczny 16.04.2015

Łódzki Ogród Botaniczny 16.04.2015


Rodzaj Dolerus - Ćwik


avidal

4 thoughts on “Dolerus puncticollis/gonager – Ćwik punktowany/Ćwik zbożowy

Leave a Reply