Dolerus vestigialis – Ćwik krasnoudy

Tenthredinidae – Pilarzowate
Poprzednio w rodzaju Loderus. Ciało relatywnie smukłe w porównaniu z wieloma innymi gatunkami z rodzaju. Głowa szeroka, czarna. Scutum i scutellum czarne. Tegule przynajmniej w części białe. Odwłok czarny z jasno podkreslonymi tylnymi krawędziami tergitów; sporadycznie odwłok miejscowo zaczerwieniony. Biodra czarne. Uda pomarańczowoczerwone. Golenie dwubarwne, pomarańczowoczerwono-czarne. Stopy czarne. Wyjątkowo spotyka się osobniki o nogach w znacznej mierze czarnych, u których czerwony kolor ograniczony jest do przednich kolan. Skrzydła lekko przyciemnione; w przednim skrzydle 3 komórki kubitalne – pierwsza z nich jest ewidentnie najmniejsza, pozostałe dwie silnie wydłużone.

Łódź – Dolina Olechówki 14.05.2021

Łódź – Dolina Olechówki 14.05.2021

Łódź – Dolina Olechówki 14.05.2021

Łódź – Dolina Olechówki 14.05.2021 Rozchylone skrzydła pozwalają dostrzec wyraźne białe obrzeżenia tergitów; na ogół gatunek ten w pozycji spoczynkowej ma złożone skrzydła

  1. Status. Nierzadki, miejscami bardzo liczny, jednak zwykle niezauważany; w terenie niepozorny, nie rzuca się w oczy tak jak wiele innych ćwików
  2. Siedlisko. Wilgotne łąki i polany, pokryte ziołoroślami brzegi zbiorników wodnych, skraje lasów, tereny ruderalne; zdecydowanie preferuje tereny wilgotne. Zwykle lata nisko nad roślinnością zielną; w locie zachowaniem i wyglądem bardzo przypomina samce wczesnowiosennych pszczolinek – na podstawie obserwacji własnych
  3. Wymiary. Długość ciała 7-9 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – lipiec
  5. Lokalizacja. Łódzkie
  6. Pokarm. Nektar, pyłek. Larwy żerują na skrzypach
  7. Podobne. Stosunkowo charakterystyczny dzięki wyjątkowo smukłej budowie ciała (inne ćwiki sa na ogół wyraźnie masywniejsze), ubarwieniu nóg i teguli
  8. Uwagi. Autor obserwacji – avidal

Łódź- Dolina Olechówki 23.05.2021 ♀ składająca jaja

Łódź- Dolina Olechówki 23.05.2021 ♀ na skrzypie

Łódź – Dolina Olechówki 14.05.2021

Łódź – Dolina Olechówki 26.05.2021

Łódź – Dolina Olechówki 14.05.2021


Rodzaj Dolerus - Ćwik


avidal

Leave a Reply