Drosophila melanogaster – Wywilżna karłowata

Drosophilidae – Wywilżnowate
Znana również jako drozofila karłówka lub po prostu muszka owocowa. Głowa żółta. Oczy duże, czerwono-brązowe, u obu płci rozdzielone szerokim czołem. Przy wewnętrznej krawędzi oczu tylne szczecinki orbitalne wyraźnie krótsze od przednich. Policzki relatywnie szerokie – nieco szersze długości od niewielkich szczecinek na spodzie policzków – kluczowa cecha diagnostyczna gatunku. Tułów żółty – na środku scutum brak szczecinek dc (dorsocentral setae) przed szwem tułowiowym – istotna cecha diagnostyczna rodzaju. Za szwem tułowiowym dwie pary takich szczecinek. Scutellum żółte. Odwłok żółty z czarnymi przepaskami poprzecznymi na tylnych brzegach tergitów i ciemnym wierzchołkiem –  zwłaszcza u samca zaczernienie bywa rozległe. Nogi żółte, na przednich stopach samca pędzel z czarnych, gęstych szczecin. Skrzydła przezroczyste, bez plam.

Warszawa 18.11.2021 ♀ Fot. Marek W.Kozłowski

Warszawa 18.11.2021 ♂ Fot. Marek W.Kozłowski

Dros. melanogaster

Łuków 20.10.2008 Fot. Ricosz

  1. Status. Pospolita w całym kraju i miejscami bardzo liczna
  2. Siedlisko. Lasy, parki, ogrody, sady, tereny ruderalne, kompostowniki, a przede wszystkim ludzkie domy i ich sąsiedztwo
  3. Wymiary. Długość ciała 1.5-2.5 mm
  4. Aktywność. W warunkach synantropijnych cały rok. Wiele pokoleń w sezonie
  5. Lokalizacja. Lubelskie, mazowieckie
  6. Pokarm. Imagines pobierają pokarm płynny. Larwy żywią się drożdżami powodującymi fermentację owoców i przetworów owocowych
  7. Podobne. Przede wszystkim bliźniaczo podobna Drosophila simulans, u której policzki są węższe – nie szersze od długości małych szczecinek w spodniej części policzków
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Marek W.Kozłowski Ricosz
  9. Uwagi. Muszka owocowa jest bodaj najbardziej zasłużonym dla rozwoju nauk okołoewolucyjnych (ze szczególnym uwzględnieniem genetyki) gatunkiem owada, a może nawet gatunkiem w ogóle. Jej genom został w pełni zsekwencjonowany – składa się z 131-165 milionów par nukleotydów i około 14 tysięcy genów
  10. Uwagi 2. Polecam zapoznać się z historią muszki owocowej i ludzi nauki, którzy nad nią pracowali w fantastycznej książce Jonathana WeineraCzas, miłość, pamięć

Warszawa 07.11.2021 Niewielkie D.melanogaster w sąsiedztwie relatywnie dużej Drosophila hydei Fot. Marek W.Kozłowski

J.Weiner

Książka o muszce owocowej, choć na okładce jakiś inny gatunek


avidal

Leave a Reply