Coenosia tigrina

Muscidae – Muchowate
Oczy duże, brązowe, u obu płci rozdzielone czołem. Tułów szary, lub żółtawoszary, z rzędami czarnych plamek, bez pasów na przedpleczu i śródpleczu. Na środku wierzchniej strony tułowia 4 pary szczecinek dc (dorsocentral setae) – 1 para przed szwem, a 3 pary za szwem tułowiowym. Scutellum tej samej barwy, co reszta tułowia. Odwłok masywniejszy u samicy; na środku tergitów 2 i 3 para czarnych, mniej lub bardziej wyraźnych, kropkowanych plamek. Uda czarne, tylko w części apikalnej żółtopomarańczowe (przy goleniach). Golenie żółtopomarańczowe. Stopy ciemniejsze od goleni. Czułki czarne. Skrzydła przezroczyste, pozbawione jakichkolwiek plam czy przyciemnień.

Coen. tigrina

Łódź 14.08.2017 ♀ Fot. Jacek Nowak

Warszawa 29.05.2022 ♀ Fot. prof. Marek W.Kozłowski

C.tigrina

Łódź 14.08.2017 ♀ Fot. Jacek Nowak

C tigrina

Łódź 14.08.2017 ♀ ze złowionym chruścikiem Fot. Jacek Nowak

  1. Liczebność. Pospolita i liczna
  2. Biotop. Lasy, parki, ogrody, zarośla, ugory, łąki, polany, tereny ruderalne
  3. Wymiary. Długość ciała 6-8 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – październik
  5. Lokalizacja. Łódzkie, lubelskie, świętokrzyskie, mazowieckie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Drapieżna; chętnie łowi inne drobne muchówki. Larwy polują w glebie na rozmaite bezkręgowce; szczególnie chętnie na dżdżownice, które pożerają po uprzednim przeniknięciu przez warstwę zewnętrzną ciała. Wśród larw zdarzają się akty kanibalizmu
  7. Podobne. Głównie dzięki charakterystycznemu ubarwieniu nóg stosunkowo łatwa do rozpoznania
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Marek W.Kozłowski Jacek Nowak avidal

Las wiączyński 04.06.2021 ♀

Las wiączyński 04.06.2021 ♀

Polana Polichno 27.05.2020 ♀

c.tigrina

Okuninka 19.07.2018 ♀


avidal

Leave a Reply