Pogonocherus fasciculatus – Kozulka sosnówka

Cerambycidae – Kózkowate
Ciało stosunkowo krępe. Przedplecze z ostrymi wypustkami na bokach. Nasada pokryw szersza od przedplecza. Scutellum ciemne. Pokrywy z szeroką, jasną przepaską poprzeczną w przedniej części – tylna krawędź tej przepaski jest prosta. Końce pokryw tępo ścięte, bez zębów. Czułki dwubarwne.

Ciebłowice 25.04.2015

Ciebłowice 25.04.2015

Ciebłowice 25.04.2015

Ciebłowice 25.04.2015

Ciebłowice 25.04.2015

Ciebłowice 25.04.2015

Ciebłowice 25.04.2015

Ciebłowice 25.04.2015

  1. Status. Pospolity, lecz nieczęsto obserwowany
  2. Siedlisko. Lasy iglaste i mieszane
  3. Wymiary. Długość ciała 5-8 mm. Larwy dorastają przeciętnie do 13 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – maj
  5. Lokalizacja. Lasy spalskie (łódzkie)
  6. Pokarm. Larwy rozwijają się w gałązkach sosen, jodeł i świerków
  7. Podobne. Na końcu każdej z pokryw u Pogonocherus hispidus znajduje się jeden ząb, a u Pogonocherus hispisdulus dwa zęby. U Pogonocherus decoratus tylna krawędź jasnej przepaski na pokrywach jest ukośna. Pogonocherus ovatus różni się białym scutellum
  8. Uwagi. Oznaczenie Marcin Szewczyk
  9. Uwagi 2. Autor obserwacji – avidal
  10. P.fasiculatus w bazie BioMap

Rodzaj Pogonocherus - Kozulka


avidal

Leave a Reply