Pogonocherus fasciculatus – Kozulka sosnówka

Cerambycidae – Kózkowate
Ciało stosunkowo krępe. Przedplecze z ostrymi wypustkami na bokach. Nasad pokryw szersza od przedplecza. Pokrywy z szeroką, jasną przepaską poprzeczną w przedniej części. Końce pokryw tępo ścięte, bez zębów. Czułki dwubarwne.

Ciebłowice 25.04.2015

Ciebłowice 25.04.2015

Ciebłowice 25.04.2015

Ciebłowice 25.04.2015

Ciebłowice 25.04.2015

Ciebłowice 25.04.2015

Ciebłowice 25.04.2015

Ciebłowice 25.04.2015

  1. Liczebność. Pospolity – co nie znaczy że widuje się go często i regularnie
  2. Biotop. Lasy iglaste i mieszane
  3. Wymiary. Długość ciała 5-8 mm. Larwy dorastają przeciętnie do 13 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – maj
  5. Lokalizacja. Lasy spalskie (łódzkie)
  6. Pokarm. Larwy rozwijają się w gałązkach sosen, jodeł i świerków
  7. Podobne. Na końcu każdej z pokryw u Pogonocherus hispidus znajduje się jeden ząb, a u Pogonocherus hispisdulus dwa zęby. Pogonocherus decoratus i Pogonocherus ovatus pozbawione są zębów, ale różnią się ubarwieniem ciała
  8. Uwagi. Oznaczenie Marcin Szewczyk
  9. Uwagi 2. Autor obserwacji – avidal
  10. P.fasiculatus w bazie BioMap

avidal

Leave a Reply