Pogonocherus ovatus – Kozulka jodłowa

Cerambycidae – Kózkowate
Przedplecze z ostrymi wypustkami na bokach. Nasada pokryw szersza od przedplecza. Scutellum białe. Pokrywy z szeroką, jasną, łukowatą przepaską poprzeczną w przedniej części. Końce pokryw tępo ścięte, bez zębów.

Austria 25.02.2020 Fot. Michael Knapp

  1. Status. Rzadko obserwowany, nieliczny
  2. Siedlisko. Lasy iglaste i mieszane
  3. Wymiary. Długość ciała 3-6 mm
  4. Aktywność. Marzec/kwiecień – październik
  5. Lokalizacja. Austria
  6. Pokarm. Larwy rozwijają się w obumierających, cienkich gałązkach jodeł, zwykle w koronach drzew; sporadycznie zasiedlają rozmaite drzewa liściaste
  7. Podobne. Na końcu każdej z pokryw u Pogonocherus hispidus znajduje się jeden ząb, a u Pogonocherus hispisdulus dwa zęby. U Pogonocherus fasciculatus i Pogonocherus decoratus scutellum jest ciemne
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Michael Knapp
  9. P.ovatus w bazie BioMap

Rodzaj Pogonocherus - Kozulka


avidal

Leave a Reply