Lispe tentaculata

Muscidae – Muchowate
Oczy u obu płci rozdzielone szerokim czołem. Tułów szary z wąskimi ciemnymi pionowymi pasami na wierzchniej stronie; na scutum samicy ciemniejsza od tła, przyprószona plamka (u 5% samic plamki brak). Na scutellum szczecinki apikalne obecne. Odwłok samca smuklejszy, z białosrebrzyście lśniącymi plamami na bokach tergitów; odwłok samicy szaroczarny. Golenie ciemne, tylko kolana (u samic), bądź część nasadowa (u samców) mogą być żółtawe. Nasadowy człon przednich stóp (basitarsus) u samców wyraźnie rozdęty; stopy samic nie zmodyfikowane.

Młynek 08.07.2016 Samica

Łódź – Młynek 08.07.2016 ♀

Młynek 08.07.2016 Samiec

Łódź – Młynek 08.07.2016 ♂

Młynek 08.07.2016

Łódź – Młynek 08.07.2016 

Młynek 08.07.2016

Łódź – Młynek 08.07.2016 

  1. Liczebność. Pospolita
  2. Biotop. Gliniaste, piaszczyste, błotniste brzegi płytkich zbiorników wodnych; chętnie sezonowe bajorka a nawet kałuże
  3. Wymiary. Długość ciała 5-6.5 mm
  4. Aktywność. Maj – sierpień
  5. Lokalizacja. Łódzkie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Gatunki z rodzaju Lispe przyjęły 3 strategie zdobywania pożywienia. Niektóre polują na inne muchy (Dolichopodidae, Sarcophagidae, Ephydridae, Muscidae) nad brzegami wód – np. Lispe caesia, lub na odchodach bydła – np. Lispe geniseta. Inne preferują wysysanie martwych, utopionych w leśnych strumieniach owadów i pajęczaków – typowym przykładem jest Lispe binotata. Lispe tentaculata reprezentuje typ pośredni – chętnie wysysa martwe owady, ale też aktywnie poluje na żywą zdobycz, choć wybiera raczej stadia larwalne, niż imagines (chyba że są one powolne i mało płochliwe)
  7. Podobne. Inne gatunki z rodzaju, które różnią się min. ubarwieniem nóg, liczbą szczecinek na tułowiu i na nogach, czy kolorem palpi. U niemal równie licznej Lispe nana odwłok jest biało opylony, a stopy samców niezmodyfikowane. Czasem rozróżnienie innych może być bardzo trudne – np. w wypadku nearktycznych gatunków z grupy gatunkowej Lispe tentaculata
  8. Uwagi. Identyfikacja Stephane Lebrun
Młynek 08.07.2016

Łódź – Młynek 08.07.2016 ♀ – dobrze widać przyprószoną plamkę na scutum

Młynek 08.07.2016

Łódź – Młynek 08.07.2016 ♀

Młynek 14.08.2016

Łódź – Młynek 14.08.2016 ♀

Młynek 14.08.2016 Samica

Łódź – Młynek 14.08.2016 ♀


avidal

3 thoughts on “Lispe tentaculata

  1. Łukasz Mielczarek oznaczał mi kiedys te muchówki na forum.Tylko do rodzaju bo zdjęcia kiepskie.Ciekawe z nich owady.Wiesz może ile gatunków liczy ten rodzaj w Polsce?

Leave a Reply