Mecinus pyraster

Curculionidae – Ryjkowcowate
Ciało wydłużone, cylindryczne. Ryjek silnie zakrzywiony do dołu – u samicy mniej więcej tak długi jak przedplecze, u samca wyraźnie krótszy od przedplecza. Scutellum jasno owłosione, niemal białe. Przedplecze i pokrywy czarne, pokryte szarawymi, rzadziej brunatnymi włoskami; tylna część pokryw często w mniejszym lub większym stopniu brunatnoczerwono zabarwiona. Nogi czarne poza brunatnymi stopami. Uda i golenie u obu płci z drobnymi kolcami. Czułki całkowicie czarne, bądź z brunatnymi trzonkiem i biczykiem.

M.pyraster

Kraków 21.12.2019 Fot. Maksymilian Syratt

Mecinus

Kraków 21.12.2019 Fot. Maksymilian Syratt

  1. Liczebność. Pospolity
  2. Biotop. Łąki, ugory, doliny rzeczne, przydroża i przytorza, pastwiska, skraje lasów, ogrody, tereny ruderalne
  3. Wymiary. Długość ciała 2.3-4.2 mm
  4. Aktywność. Od wczesnej wiosny do jesieni; apogeum pojawu przypada na kwiecień – czerwiec
  5. Lokalizacja. Małopolskie
  6. Pokarm. Larwy żerują w łodygach i szyjkach korzeniowych babek
  7. Podobne. Inne ryjkowce o zbliżonym kształcie ciała i ubarwieniu – w tym większy Bradybatus kellneri, u którego na wierzchołkach pokryw również widoczna jest czerwonobrunatna plama, lecz którego ryjek nie jest tak silnie zakrzywiony do dołu. Także inne gatunki z rodzaju oraz Tychius picirostris
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Maks Syratt
  9. M.pyraster w bazie BioMap

avidal

Leave a Reply