Campaea margaritaria – Ostrolot muszlowiak

Geometridae – Miernikowcowate
Skrzydła bladozielone, płowiejące wraz z wiekiem motyla. Na przednich skrzydłach dwie jasne, brunatno podkreślone, proste przepaski, z których druga przechodzi na skrzydła tylne.

Niemcy – Huerth 22.05.2020 Fot. Marek R. Swadzba

C.margaritata

Łódź 25.05.2014 Fot. Jerzy Strzelecki

Campaea

Łódź – BRUS 24.05.2018

Campaea.

Łódź – BRUS 24.05.2018

C.margaritata

Łódź – BRUS 25.05.2019

m

Gogolin 30.08.2014 Fot. Monika Pastrykiewicz

  1. Liczebność. Pospolity, miejscami bardzo liczny
  2. Biotop. Lasy liściaste i mieszane; chętnie z  udziałem buka, parki, ogrody, zarośla
  3. Wymiary. Rs 36-50 mm. Cechą charakterystyczną dla gatunku jest duża amplituda rozmiarów imagines z tej samej populacji
  4. Okres lotu. Maj – wrzesień. Dwa pokolenia w sezonie
  5. Lokalizacja. Niemcy, Polska – opolskie, łódzkie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Gąsienice żerują na na rozmaitych drzewach liściastych – wymienia się buki, dęby, brzozy, graby, wierzby, śliwy. Ja obserwowałem ją na tamaryszku – roślina ta nie jest podawana w literaturze jako żywicielska
  7. Podobne. Stosunkowo charakterystyczny
  8. Uwagi. Autorzy niektórych obserwacji – Jerzy Strzelecki Marek R.Swadzba Monika Pastrykiewicz avidal
  9. Uwagi 2. Gąsienice oznaczyła Aneta Itczak
  10. C.margaritaria w bazie BioMap
  11. C.margaritaria na Lepiforum
Campaea

Las wiączyński 29.07.2018 Gąsienica ostatniego stadium

C.margaritaria

Łódź – BRUS 19.03.2020 Młoda gąsienica

Camp.margaritaria

Las wiączyński 29.07.2018

Cam.margaritaria

Las wiączyński 29.07.2018

C.margaritaria

Las wiączyński 29.07.2018

C margaritaria

Las wiączyński 29.07.2018

Łódź- Widzew 13.07.2011

Łódź -Widzew 13.07.2011

Łódź – Widzew 13.07.2011 Na tamaryszku


avidal

Leave a Reply