Merodon avidus

Syrphidae – Bzygowate
Tułów ciemny, paskowany, pokryty złocistymi włoskami. Pierwsze segmenty odwłoka mniej lub bardziej czerwone, pozostałe z jasnymi skośnymi przepaskami. Tylne uda silnie rozbudowane. Żyłka R4+ 5 charakterystycznie wygięta.

ŁOB 02.06.2012 Samiec

Łódzki Ogród Botaniczny 02.06.2012 Samiec

ŁOB 02.06.2012

ŁOB 02.06.2012

Łodź Źrodłowa 19.06.2013 Samica

Łódź – Źródłowa 19.06.2013 Samica

Widzew 27.06.2013

Łódź – Widzew 27.06.2013

  1. Liczebność. Dawniej rzadki, obecnie pospolity
  2. Biotop. Kwietne murawy, ogrody i ogródki działkowe, cmentarze
  3. Wymiary. Długość ciała 10-13 mm
  4. Aktywność. Maj – lipiec; pojedyncze samice do sierpnia
  5. Lokalizacja. Łódzkie, Bieszczady. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Nektar. Larwy żerują pod ziemią, w cebulkach
  7. Podobne. Pozostałych 6 krajowych gatunków z rodzaju nie ma czerwonych segmentów odwłokowych
  8. Uwagi. Autorem jednej z obserwacji jest Andrzej Kucharski
M.avidus

Uherce Mineralne 28.05.2019 Fot. Andrzej Kucharski

M.avidus

Łódzki Ogród Botaniczny 07.06.2017

M avidus

Łódzki Ogród Botaniczny 07.06.2017

Łódź Źródłowa 20.06.2013 Samiec

Łódź Źródłowa 20.06.2013 Samiec

Łódź Źródłowa 27.06.2013

Łódź – Źródłowa 27.06.2013

ŁOB 02.06.2012

ŁOB 02.06.2012

Widzew 21.05.2013 Samica

Widzew 21.05.2013 Samica

Widzew 01.06.2012

Widzew 01.06.2012

Łódź Źródłowa 27.06.2013

Łódź – Źródłowa 27.06.2013

M.avidus

Rezerwat Konewka 04.06.2019

 

Dodaj komentarz