Erigone atra – Plądrak czarny

Linyphiidae – Osnuwikowate
Głowotułów i odwłok brunatnoczarne do smoliście czarnych, nagie i lśniące. Przednia część głowotułowia wypukła – cecha diagnostyczna rodzaju. Nogi brązowe, wyraźnie jaśniejsze od reszty ciała.

Niemcy – Thüringen – Wrzesień 2021 Fot. Benjamin Fabian

Niemcy – Thüringen – Wrzesień 2021 Fot. Benjamin Fabian

Niemcy – Thüringen – Wrzesień 2021 Fot. Benjamin Fabian

  1. Liczebność. Pospolity, liczny
  2. Biotop. Skraje lasów, parki, ogrody, przydroża, ugory, tereny ruderalne
  3. Wymiary. Długość ciała 1.8-2.8 mm
  4. Aktywność. Wiosna – jesień; najliczniejszy w maju i czerwcu
  5. Lokalizacja. Niemcy. W Polsce występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Bezkręgowce, które chwyta w sieć łowną
  7. Podobne. Bliźniaczo podobny Erigone dentipalpis oraz pozostałe, znacznie rzadsze gatunki z rodzaju
  8. Uwagi. Jesienią obie płci w celach transportowych unoszą się na wietrze na długich niciach, często w masowych ilościach – zjawisko to nazywane jest potocznie babim latem
  9. Uwagi 2. Autor obserwacji – Benjamin Fabian

avidal

Leave a Reply