Linyphiidae – Osnuwikowate

Bardzo bogata w gatunki rodzina, na świecie pod tym względem ustępuje jedynie skakunowatym Salticidae. Skupia w większości małe, lub bardzo małe pająki o odwłoku zawsze dłuższym, niż szerszym, bardzo często jednolicie czarnym, ale nie brak gatunków o odwłokach wzorzystych. Oczy ułożone w dwa rzędy, łącznie jest ich 8. Gatunki jaskiniowe mogą być ślepe. Sieć płachtowata. Korzystają z wiatru jako środka lokomocji, unosząc się na niciach przędzy.

Łódź – BRUS 23.07.2020 Samica nieznanego gatunku o wyglądzie typowym dla rodziny

Z Polski znanych jest około 300 gatunków.

Leave a Reply