Linyphiidae – Osnuwikowate

Bardzo bogata w gatunki rodzina, pod tym względem ustępuje jedynie skakunowatym Salticidae. Skupia w większości małe, lub bardzo małe pająki o odwłoku zawsze dłuższym, niż szerszym, bardzo często jednolicie czarnym, ale nie brak gatunków o odwłokach wzorzystych. Oczy ułożone w dwa rzędy, w sumie jest ich 8. Gatunki jaskiniowe mogą być ślepe. Sieć płachtowata. Korzystają z wiatru jako środka lokomocji, unosząc się na niciach przędzy.

Łódź – BRUS 23.07.2020 Samica nieznanego gatunku o wyglądzie typowym dla rodziny

Z Polski znanych jest około 300 gatunków.

Ceratinella brevis
D. socialis Drapetisca socialis – Nasnuwnik
G rufipes Gongylidium rufipes
Hypomma bituberculatum/fulvum
Lepthyphantes leprosus
Lepthyphantes minutus
 Linyphia hortensis – Osnuwik zaroślowy
Zielona Góra 23.08.2014 Fot. Ryszard Orzechowski Linyphia triangularis – Osnuwik pospolity
Macrargus rufus
M.pusilla Microlinyphia pusilla
 Neriene emphana – Snówek gałązkowiec
Rogów 02.05.2012 Neriene montana – Snówek okazały
Tapinopa longidens – Kobiernik
Tenuiphantes tenebricola

Leave a Reply