Labulla thoracica

Linyphidae – Osnuwikowate
Głowotułów szarożółty z ciemną obwódką na bokach i z wąską smugą centralną. Odwłok z gęsto utkanymi, rozmytymi, ciemnymi plamkami, które u większości osobników pokrywają znaczną część szarożółtego tła. Nogi żółtobrązowe z ciemnymi obrączkami.

Austria – Steiermark 14.10.2019 Fot. gernotkunz

  1. Liczebność. Rzadko obserwowany, choć zapewne przynajmniej miejscami liczny
  2. Biotop. Gęste lasy, zacienione, skaliste zbocza; chętnie przebywa w zagłębieniach w ziemi, między korzeniami drzew i w norach
  3. Wymiary. Długość ciała 4-6.5 (7.5) mm
  4. Aktywność. Od wiosny do jesieni
  5. Lokalizacja. Austria. W Polsce znacznie liczniejszy w górach
  6. Pokarm. Owady złowione w sieć łowną
  7. Podobne. Niektóre inne gatunki z rodziny
  8. Uwagi. Autor obserwacji – gernotkunz

avidal

Leave a Reply