Tenuiphantes tenuis

Linyphiidae – Osnuwikowate
Głowotułów żółtobrązowy do niemal czarnego, lśniący, pozbawiony wyraźnego desenia. Odwłok samicy zwykle kremowoszary, marmurkowo nakrapiany, z dwoma rzędami brunatnoczarnych, rozdzielonych plam. Odwłok samca mniej pękaty, ubarwiony podobnie jak u samicy lub z kilkoma przepaskami poprzecznymi zamiast rozdzielonych plam. Nogi żółtobrązowe, bez obrączkowania.

Chociszewo 17.11.2020 ♀ Fot. Lucyna Bugiera

Chociszewo 17.11.2020 ♀ Fot. Lucyna Bugiera

  1. Liczebność. Rzadko obserwowany, niezbyt liczny
  2. Biotop. Lasy, wrzosowiska, torfowiska, tereny ruderalne, ogrody; przebywa zwykle w ściółce
  3. Wymiary. Długość ciała obu płci 2-4.3 mm
  4. Aktywność. Od wiosny do jesieni
  5. Lokalizacja. Lubuskie
  6. Pokarm. Bezkręgowce złowione w sieć łowną
  7. Podobne. Inne gatunki z rodzaju, w tym liczniejszy Tenuiphantes tenebricola, z którym bywał mylony
  8. Uwagi. Autorka obserwacji i identyfikacji – Lucyna Bugiera

avidal

Leave a Reply