Nomada fucata – Koczownica lucernówka

Apidae – Pszczołowate
Twarz, nadustek i żuwaczki u samicy pomarańczowe, u samca żółte. Wierzch tułowia czarny. Guzy barkowe i tegule żółte. Na scutellum duża, pojedyncza, żółta plama – cecha diagnostyczna grupy gatunkowej Nomada fucata. Pierwszy tergit z szeroką czerwoną przepaską, szerszą u samicy. Na pozostałych tergitach żółte przepaski zwężające się po środku, lecz nieprzerwane lub przerwane bardzo wąsko. Spód odwłoka samicy z przodu czerwony, z tylu żółty. Czułki samicy żółto-pomarańczowe, środkowe człony czułków samca zaczernione na górnej powierzchni.

Majerowskie Pole 13.08.2016

Łódź – Majerowskie Pole 13.08.2016 ♀

Majerowskie Pole 13.08.2016

Łódź – Majerowskie Pole 13.08.2016 ♀

Lubinicko 07.07.2023 ♀ Fot. Marek Nowacki

Majerowskie Pole 13.08.2016

Łódź – Majerowskie Pole 13.08.2016 ♀

  1. Status. Nierzadka. Występuje w całej Polsce
  2. Siedlisko. Skraje lasów, polany, murawy pokryte niską roślinnością, ogrody, parki
  3. Wymiary. Samica 9-10 mm. Samiec 7-9 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – sierpień; dwa pokolenia w sezonie
  5. Lokalizacja. Łódzkie, lubuskie
  6. Pokarm.  Nektar, pyłek. Larwy są kleptopasożytami Andrena flavipes
  7. Podobne. Przede wszystkim mniej pospolita Nomada bifasciata – samice różnią się całkowicie czerwonymi sternitami, a samce całkowicie żółto-pomarańczowymi czułkami. Czułki u Nomada rufipes są zaczernione w części wierzchołkowej. Kilka innych koczownic różni się podwójną żółtą plamą na scutellum (np. Nomada flavopicta)
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Marek Nowacki Lucyna Bugiera avidal

Chociszewo 26.04.2021 ♂ Fot. Lucyna Bugiera

Chociszewo 26.04.2021 ♂ Fot. Lucyna Bugiera


avidal

2 thoughts on “Nomada fucata – Koczownica lucernówka

Leave a Reply