Lepthyphantes leprosus

Linyphiidae – Osnuwikowate
Karapaks ciemnobrązowy do niemal czarnego. Odwłok z mniej lub bardziej wyrazistym ciemnym deseniem i srebrzystymi plamkami. Nogi żółte z brunatnymi obrączkami.

Chociszewo 07.09.2021 Fot. Lucyna Bugiera

Chociszewo 07.09.2021 Fot. Lucyna Bugiera

Chociszewo 07.09.2021 Fot. Lucyna Bugiera

  1. Liczebność. Nierzadki, lecz sporadycznie obserwowany
  2. Biotop. Budynki mieszkalne i gospodarcze oraz jaskinie, kamieniołomy, sztolnie; także ogrody i parki, w których bywa znajdowany w szzcelinach kory drzew
  3. Wymiary. Samica 2.5-5 mm. Samiec 2.5-3.5 mm
  4. Aktywność. Od wiosny do jesieni, a w budynkach cały rok; przebywa zwykle nisko nad ziemią
  5. Lokalizacja. Lubuskie
  6. Pokarm. Bezkręgowce zaplatane w sieć łowną
  7. Podobne. Inne, często mniejsze gatunki z rodzaju – zwłaszcza samce Lepthyphantes minutus bywają bardzo trudne do odróżnienia na fotografiach terenowych
  8. Uwagi. Autorka obserwacji i identyfikacji – Lucyna Bugiera
  9. L.leprosus w bazie BioMap
  10. Wiecej o gatunku

avidal

Leave a Reply