Stemonyphantes lineatus

Linyphidae – Osnuwikowate
Karapaks żółto-brązowy z czarnym pasem centralnym oraz z wąską, czarną obwódką przy bocznych krawędziach. Odwłok o zmiennym ubarwieniu – najczęściej różowawy lub żółty, zawsze z trzema czarnymi smugami; dwiema bocznymi oraz najwyraźniej zaznaczoną grzbietową. Smugi te (zwłaszcza boczne) zwykle są rozerwane na izolowane plamki. Nogi żółto-brązowe, wyraźnie ciemno prążkowane.

Kraków 10.12.2022 Fot. Karol Wałach

Kraków 10.12.2022 Fot. Karol Wałach

  1. Status. Pospolity, lecz obserwowany nieczęsto. Występuje  w całym kraju
  2. Siedlisko. Lasy i ich skraje, zarośla, parki, ogrody, łąki, tereny ruderalne i miejskie
  3. Wymiary. Samica 4.5-6.8 mm. Samiec 4-5.4 mm
  4. Aktywność. Od wiosny do jesieni, a także w cieplejsze dni zimowe
  5. Lokalizacja. Małopolskie
  6. Pokarm. Owady zaplątane w sieć łowną
  7. Podobne. Zapewne niektóre inne gatunki z rodzaju – żaden z nich nie występuje w Polsce
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Karol Wałach
  9. S.lineatus w bazie BioMap

avidal

Leave a Reply