Ostearius melanopygius

Linyphiidae – Osnuwikowate
Karapaks kasztanowo-brązowy, brunatny lub niemal czarny, silnie połyskujący. Odwłok czerwony, pomarańczowy lub żółty z czarna plamą wokół kądziołków przędnych (stąd nazwa gatunkowa). Sporadycznie odwłok jednolicie czarny. Nogi żółto-brązowe do rudo-brązowych, stosunkowo długie.

Francja – Wavrans-sur-l’Aa 16.09.2021 Fot. Marie Lou Legrand

Kuczbork-Osada 02.02.2022 Fot. Anna Kowalska

Kuczbork-Osada 02.02.2022 Fot. Anna Kowalska

  1. Status. Gatunek inwazyjny zawleczony do Europy z Nowej Zelandii; pierwotny zasięg obejmował Amerykę Południową. W Polsce po raz pierwszy na zachodzie kraju w latach 70-tych. Wciąż pozostaje rzadki i sporadycznie obserwowany
  2. Siedlisko. Szklarnie, ogrody botaniczne, hipermarkety z działem ogrodowym, kwiaciarnie, budynki gospodarcze i mieszkalne, oraz tereny seminaturalne – preferuje ciepłe stanowiska ruderalne i synantropijne, w tym pryzmy kompostowe. Na zachodzie Europy znane są przypadki agregacji złożonych z tysięcy osobników zasiedlających jedna tylko pryzmę kompostową
  3. Wymiary. Samica 1.9-2.4 mm. Samiec 2.3-2.5 mm
  4. Aktywność. W pomieszczeniach cały rok
  5. Lokalizacja. Francja. Polska – mazowieckie
  6. Pokarm. Drobne bezkręgowce, które chwyta w sieci łowne
  7. Podobne. Nietrudny o rozpoznania
  8. Uwagi. Autorki obserwacji – Marie Lou Legrand Anna Kowalska

avidal

Leave a Reply