Mylabris variabilis – Majkowiec zmienny

Meloidae – Majkowate
Głowa i przedplecze czarne. Pokrywy żółte, pomarańczowe lub czerwone z czarnymi, falistymi przepaskami poprzecznymi – przepaski te charakteryzują się zmiennnościa kształu i szerokości; pierwsze dwie moga byc rozerwane. Przepaska wierzchołkowa relatywnie szeroka, nieprzerwana. Nogi i czułki czarne.

Francja – Port Grimaud 22.07.2009 Fot. Marek R.Swadzba

  1. Liczebność. Zasięg obejmuje Europe na południe od Polski – począwszy od południowej Słowacji. Zasiedla również Bliski Wschód, Kaukaz i środkową Azję. W wielu regionach liczny
  2. Biotop. Skraje lasów, leśne polany, łąki przyleśne, pola, pastwiska
  3. Wymiary. Długość ciała 7-20 mm (wg niektórych źródeł dorastają tylko do 16 mm)
  4. Aktywność. Czerwiec – wrzesień
  5. Lokalizacja. Francja. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Pyłek kwiatowy. Larwy rozwijaja się w kokonach szarańczaków, żywiąc się ich jajami i larwami
  7. Podobne. Przede wszystkim majkowiec pannoński Mylabris pannonica, u którego przepaska wierzchołkowa jest węższa
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Marek R.Swadzba

avidal

Leave a Reply