Mylabris variabilis – Majkowiec zmienny

Meloidae – Majkowate
Głowa i przedplecze czarne. Pokrywy żółte, pomarańczowe lub czerwone z czarnymi, falistymi przepaskami poprzecznymi – przepaski te charakteryzują się zmiennością kształtu i szerokości; pierwsze dwie mogą być rozerwane. Przepaska wierzchołkowa relatywnie szeroka, nieprzerwana. Nogi i czułki czarne.

Włochy 03.07.2019 Fot. Paolo Mazzei

Francja – Port Grimaud 22.07.2009 Fot. Marek R.Swadzba

  1. Zasięg. Europa na południe od Polski – począwszy od południowej Słowacji. Zasiedla również Bliski Wschód, Kaukaz i środkową Azję. W wielu regionach liczny
  2. Biotop. Skraje lasów, leśne polany, łąki przyleśne, pola, pastwiska
  3. Wymiary. Długość ciała 7-20 mm (wg niektórych źródeł dorastają tylko do 16 mm)
  4. Aktywność. Czerwiec – wrzesień
  5. Lokalizacja. Francja, Włochy. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Pyłek kwiatowy. Larwy rozwijają się w kokonach szarańczaków, żywiąc się ich jajami i larwami
  7. Podobne. Przede wszystkim majkowiec pannoński Mylabris pannonica, u którego przepaska wierzchołkowa jest węższa
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Marek R.Swadzba Paolo Mazzei

avidal

Leave a Reply