Hycleus polymorphus

Meloidae – Majkowate
Głowa i przedplecze smoliście czarne, pokryte odstającymi czarnymi włoskami. Pokrywy czarne z żółtymi przepaskami poprzecznymi o powcinanych brzegach oraz z dwiema parami żółtych plam – barkowych i wierzchołkowych. Nogi i czułki czarne.

Macedonia 07.07.2012 Fot. Erland Refling Nielsen

  1. Zasięg. Europa na południe od Sudetów i Karpat, Bliski Wschód, centralna Azja, Chiny
  2. Siedlisko. Skraje lasów, kwietne i trawiaste polany, łąki przyleśne, murawy psammofilne i kserotermiczne, pastwiska, wydmy śródlądowe, ogrody; preferuje tereny górskie
  3. Wymiary. Długość ciała 11-20 mm
  4. Aktywność. Maj – wrzesień
  5. Lokalizacja. Macedonia. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Pyłek kwiatowy. Larwy rozwijają się w ootekach szarańczaków Acrididae – pożerają złożone w nich jaja
  7. Podobne. Liczne inne majkowate różniące się m.in. detalami ubarwienia – w tym Mylabris pannonica i Mylabris variabilis, u których brak żółtych plam na wierzchołkach pokryw
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Erland Refling Nielsen

Meloidae - Świat


avidal

Leave a Reply