Cionus scrophulariae – Oskrobek trędownikowiec

Curculionidae – Ryjkowcowate
Ryjek długi, ciemny. Przedplecze wyraźnie węższe od pokryw, często z intensywnie białym opyleniem. Pokrywy szaroczarne z dużą plamą na szwie pokryw – plama ta jest biała w tylnej części, a poza tym smoliście czarna.

Poznań 19.06.2010 Białe opylenie przedplecza nie jest wyraźne u sfotografowanego osobnika Fot. Andrzej Hańca

Poznań 19.06.2010 Fot. Andrzej Hańca

Poznań 19.06.2010 Fot. Andrzej Hańca

  1. Liczebność. Pospolity
  2. Biotop. Lasy, zarośla, łąki, polany, brzegi wód, przydroża… Imagines znajdowane najczęściej na trędownikach i na dziewannach
  3. Wymiary. Długość ciała 3.9-5 mm
  4. Aktywność. Maj – sierpień
  5. Lokalizacja. Wielkopolskie, lubuskie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Tkanki roślinne trędowników i namulników; w tym kwiaty i nasiona
  7. Podobne. Niektóre inne gatunki z rodzaju, u których jednak przedplecze nie jest tak intensywnie biało opylone
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji i identyfikacji – Lucyna Bugiera Andrzej Hańca
  9. C.scrophulariae w bazie BioMap

Chociszewo 29.06.2021 Fot. Lucyna Bugiera


Rodzaj Cionus - Oskrobek


avidal

Leave a Reply