Ennomos fuscantaria – Latalec najesioniak

Geometridae – Miernikowcowate
Skrzydła przednie ochrowożółte lub jasnobrunatne, zwykle (choć nie zawsze) z wyraźnym, brunatnym odcieniem w polu zewnętrznym. Przepaski poprzeczne cienkie, zwężające się ku sobie w kierunku tylnego brzegu skrzydła; u niektórych osobników przepaski stykają się ze sobą przy tylnym brzegu skrzydła, u innych całkowicie zanikają. Pole środkowe relatywnie szerokie ze słabo zaznaczoną, ale obecną kreskowatą plamką środkową.

E.fuscantaria

Cieszyn 24.07.2017 Fot. Slavko

  1. Status. Szeroko rozsiedlony, ale niezbyt często obserwowany; liczniejszy na południu kraju
  2. Siedlisko. Wilgotne lasy liściaste i mieszane
  3. Wymiary. Rs 35-42 mm
  4. Okres lotu. Lipiec – październik. Gąsienice od maja do września
  5. Lokalizacja. Śląskie
  6. Pokarm. Gąsienice żerują na jesionach, a rzadziej na brzozach i olszach oraz być może na innych jeszcze drzewach liściastych; także na ligustrach
  7. Podobne. U Ennomos erosaria pole środkowe jest węższe i pozbawione plamki środkowej
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Slavko
  9. E.fuscantaria w bazie BioMap
  10. E.fuscantaria na Lepiforum

Rodzaj Ennomos - Latalec


avidal

Leave a Reply