Ennomos erosaria – Latalec gruszak

Geometridae – Miernikowcowate
Skrzydła żółte lub bladożółte. Pole środkowe relatywnie wąskie, bez plamki środkowej. Dwie przepaski poprzeczne cienkie, brunatne; przepaska wewnętrzna silnie łukwoato wygięta przy przednim brzegu skrzydła.

Austria 02.06.2022 Fot. gernotkunz

Grecja 27.09.2016 Fot. Heiner Ziegler

Grecja 27.09.2016 Fot. Heiner Ziegler

  1. Liczebność. Pospolity
  2. Biotop. Lasy, parki, zarośla, ogrody, sady
  3. Wymiary. Rs 30-40 mm
  4. Okres lotu. Czerwiec – wrzesień. Zimuje jajo
  5. Lokalizacja. Austria, Grecja. W Polsce na całym obszarze
  6. Pokarm. Gąsienice żerują nocą na lipach, dębach, brzozach, bukach oraz na wielu innych drzewach i krzewach liściastych
  7. Podobne. Inne gatunki z rodzaju – w tym Ennomos fuscantaria o szerszym polu środkowym zawierającym drobna plamkę środkową
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – gernotkunz Heiner Ziegler
  9. E.erosaria na Lepiforum

Rodzaj Ennomos - Latalec


avidal

Leave a Reply