Curculio glandium – Słonik żołędziowiec

Curculionidae – Ryjkowcowate
Ryjek bardzo długi, mocno zakrzywiony. Tarczka o kwadratowym kształcie, lub o szerokości większej od długości. Brak grzebienia z podniesionych łusek na końcu szwu. Ryjek u samicy znacznie dłuższy, niż u samca.

Ślądkowice 09.05.2011

Ślądkowice 09.05.2011

ŁOB 17.06.2011

Łódzki Ogród Botaniczny 17.06.2011

Widzew 07.06.2011

Łódź – Widzew 07.06.2011

Rogów 01.05.2012

Rogów 01.05.2012

  1. Liczebność. Pospolity
  2. Biotop. Lasy, parki, aleje, zadrzewienia
  3. Wymiary. Długość ciała 4.1-6.7 mm. Larwa dorasta do 10 mm.
  4. Aktywność. Kwiecień – wrzesień. Zimuje imago i larwa
  5. Lokalizacja. Łódzkie, mazowieckie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Dojrzałe owoce i galasy (info zaczerpnięte z bloga Świat Macro), oraz warstwa miękiszowa liści. Larwy żerują w żołędziach; ponieważ samica składa jajo w młode owoce, nacięcia się zasklepiają i nie sposób poznać, czy dany owoc jest zasiedlony przez larwę
  7. Podobne. Kilka innych słoników- i  tak np. Curculio venosus ma inny, podłużny kształt tarczki, a przy szwie grzebień z łusek. Najbardziej podobny Curculio nucum różni się min. dłuższymi i węższymi członami czułków
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Marek W.Kozłowski avidal
  9. C.glandium w bazie Biomap

Warszawa – Ursynów 27.09.2013 Widoczny dymorfizm ryjka oraz ubytki w łuskowym pokryciu samicy spowodowane działalnością owipozycyjną (głowa) i zalotami samców (boki ciała) Fot. Marek W.Kozłowski

Widzew 02.06.2012

Łódź – Widzew 02.06.2012

ŁOB 17.06.2011

Łódzki Ogród Botaniczny 17.06.2011

Rogów 01.05.2012

Rogów 01.05.2012

Rogów 01.05.2012

Rogów 01.05.2012

Widzew 07.06.2011

Łódź – Widzew 07.06.2011

Widzew 07.06.2011

Łódź – Widzew 07.06.2011

Widzew 07.06.2011

Łódź – Widzew 07.06.2011

Widzew 07.06.2011

Łódź – Widzew 07.06.2011

C.glandium

Las wiączyński 13.05.2015

C glandium

Las wiączyński 13.05.2015


Rodzaj Curculio - Słonik


avidal

2 thoughts on “Curculio glandium – Słonik żołędziowiec

Leave a Reply