Dromius quadrimaculatus – Dyrdoń plamisty

Carabidae – Biegaczowate
Głowa czarna. Przedplecze brązowe,w tylnej części wyraźnie węższe od nasady pokryw. Pokrywy czarne z czterema żółtymi plamami. Nogi żółte.

Dromius

Łódź – BRUS 10.03.2020

D.agilis

Łódź – BRUS 11.06.2019

Białystok 04.2010 Fot. Almandyn

Białystok 04.2010 Fot. Almandyn

  1. Liczebność. Pospolity, lecz z uwagi na tryb życia (zwykle przebywa w koronach drzew) rzadko obserwowany
  2. Biotop. Lasy, parki, ogrody, aleje
  3. Wymiary. Długość ciała 4.7-6.1
  4. Aktywność. Od wiosny do jesieni. Zimę spędza pod korą, lub pod mchem
  5. Lokalizacja. Obecny w całym kraju; częstszy w górach
  6. Pokarm. Drobne bezkręgowce i ich larwy oraz jaja
  7. Podobne. Kilka innych biegaczowatych z 4 plamami na pokrywach, np. Demetrias imperialis (plamy bardziej rozległe) czy Calodromius spilotus (inny kształt i kolor przedplecza)
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Almandyn avidal
  9. D.quadrimaculatus w bazie BioMap

Las wiączyński 14.05.2017 Martwy osobnik złowiony  w pajęczą sieć


avidal

Leave a Reply