Demetrias imperialis

Carabidae – Biegaczowate
Głowa czarna. Przedplecze żółto-czerwonawe, zwężające się ku tyłowi. Pokrywy bladożółte z czarnym rysunkiem charakterystycznym dla gatunku. Nielotny.

Gogolin 12.06.2020 Fot. Monika Pastrykiewicz

Łuków 04.05.2023 Fot. Ricosz

  1. Status. Nierzadki, lecz nieczęsto obserwowany VU
  2. Siedlisko. Gliniaste brzegi zbiorników wodnych
  3. Wymiary. Długość ciała 5-5.5 mm
  4. Aktywność. Od wiosny do jesieni. Zimuje imago
  5. Lokalizacja. Opolskie, lubelskie
  6. Pokarm. Drobne bezkręgowce, ich larwy i jaja
  7. Podobne. Stosunkowo charakterystyczny – pozostałe gatunki z rodzaju różnią się deseniem na pokrywach
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Monika Pastrykiewicz Ricosz
  9. D.imperialis w bazie BioMap

Rodzaj Demetrias


avidal

2 thoughts on “Demetrias imperialis

Leave a Reply