Demetrias imperialis

Carabidae – Biegaczowate
Głowa czarna. Przedplecze żółtoczerwonawe, zwężające się ku tyłowi. Pokrywy bladożółte z czarnym rysunkiem charakterystycznym dla gatunku. Nielotny.

Gogolin 12.06.2020 Fot. Monika Pastrykiewicz

  1. Liczebność. Nierzadki, lecz nieczęsto obserwowany VU
  2. Biotop. Gliniaste brzegi zbiorników wodnych
  3. Wymiary. Długość ciała 5-5.5 mm
  4. Aktywność. Od wiosny do jesieni. Zimuje imago
  5. Lokalizacja. Opolskie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Drobne bezkręgowce, ich larwy i jaja
  7. Podobne. Stosunkowo charakterystyczny – pozostałe gatunki z rodzaju różnią się deseniem na pokrywach
  8. Uwagi. Autorka obserwacji – Monika Pastrykiewicz
  9. D.imperialis w bazie BioMap

Rodzaj Demetrias


avidal

2 thoughts on “Demetrias imperialis

Leave a Reply