Lacanobia thalassina – Piętnówka lśnica

Noctuidae – Sówkowate
Przednie skrzydła brunatne, lub szarobrązowe z jasnymi przepaskami poprzecznymi. Zewnętrzna przepaska falista z zyzgakowatym wygięciem w kształcie litery „W”. Gąsienica zielona, lub brązowa, na grzbiecie czarno plamkowana.

L.thalassina

Konstancin-Jeziorna 25.07.2014 Fot. Teresa Stolarczyk

L.thalassina

Łódzkie 21.05.2012 Fot. Jacek Nowak

Lac thalassina

Łódzkie 01.05.2014 Fot. Jacek Nowak

Lac.thalassina

Łódzkie 29.05.2013 Fot. Jacek Nowak

Lac. thalassina

Konstancin-Jeziorna 25.07.2014 Fot. Teresa Stolarczyk

  1. Liczebność. Pospolita
  2. Biotop. Lasy, parki, zarośla, ogrody, aleje
  3. Wymiary. Rs 32-42 mm
  4. Okres lotu. Maj – wrzesień. Gąsienice od lipca do października
  5. Lokalizacja. Mazowieckie, łódzkie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują na rdestach, malinach, żarnowcach, berberysach oraz na rozmaitych drzewach liściastych –  w tym na brzozach i wierzbach
  7. Podobne. Inne gatunki z rodzaju, zwłaszcza Lacanobia w-latinum ( skrzydła bardziej kontrastowe, szaropopielate ), Lacanobia aliena ( rzadka, inne biotopy, głównie wrzosowiska ) Lacanobia contigua ( skośne rozjaśnienie przy plamce okrągłej ) oraz wyraźnie większa Apamea monoglypha. Identyfikacja wymaga opatrzenia
  8. Uwagi. Autorami obserwacji imagines są Jacek Nowak i Teresa Stolarczyk
  9. L.thalassina w bazie BioMap
  10. L.thalassina na Lepiforum

Dodaj komentarz