Lacanobia thalassina – Piętnówka pstra

Noctuidae – Sówkowate
Znana także pod nazwą piętnówka lśnica. Przednie skrzydła brunatne, lub szarobrązowe z jasnymi przepaskami poprzecznymi. Zewnętrzna przepaska falista z zyzgakowatym wygięciem w kształcie litery „W”. Gąsienica zielona, lub brązowa, na grzbiecie czarno plamkowana.

L.thalassina

Konstancin-Jeziorna 25.07.2014 Fot. Teresa Stolarczyk

L.thalassina

Łódzkie 21.05.2012 Fot. Jacek Nowak

Lac thalassina

Łódzkie 01.05.2014 Fot. Jacek Nowak

Lac.thalassina

Łódzkie 29.05.2013 Fot. Jacek Nowak

Lac. thalassina

Konstancin-Jeziorna 25.07.2014 Fot. Teresa Stolarczyk

  1. Liczebność. Pospolita
  2. Biotop. Lasy, parki, zarośla, ogrody, aleje
  3. Wymiary. Rs 32-42 mm
  4. Okres lotu. Maj – wrzesień. Gąsienice od lipca do października
  5. Lokalizacja. Mazowieckie, łódzkie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują na rdestach, malinach, żarnowcach, berberysach oraz na rozmaitych drzewach liściastych –  w tym na brzozach i wierzbach
  7. Podobne. Inne gatunki z rodzaju, zwłaszcza Lacanobia w-latinum (skrzydła bardziej kontrastowe, szaropopielate), Lacanobia aliena (rzadka, inne biotopy, głównie wrzosowiska) Lacanobia contigua (skośne rozjaśnienie przy plamce okrągłej) oraz wyraźnie większa Apamea monoglypha. Identyfikacja wymaga opatrzenia
  8. Uwagi. Autorami obserwacji imagines są Jacek Nowak i Teresa Stolarczyk
  9. L.thalassina w bazie BioMap
  10. L.thalassina na Lepiforum

Leave a Reply