Protoclythia modesta – Przygarbka szarzynka

Platypezidae – Urodkowate
Oczy samicy czerwono-brązowe, rozdzielone szerokim czołem. Oczy samca intensywnie czerwone, uderzająco duże, stykają się ze sobą. Scutum samca czarne, scutum samicy szaro-brązowe z podłużnymi, ciemniejszymi od tła smugami. Odwłok samicy brązowy (bez pomarańczowego odcienia) z ciemnoszarymi plamami na tylnych krawędziach tergitów 2-5. Odwłok samca z ciemnymi plamami na środku tergitów, na bokach żółto-brązowy. Nogi samicy jasne, żółto-brązowe. Uda samca bywają częściowo zaczernione. U obu płci pierwszy człon tylnej stopy jest wydłużony a u samca dodatkowo zgrubiały – cecha diagnostyczna rodzaju. Skrzydła przezroczyste; żyłka M rozwidlona.

Chociszewo 20.10.2021 ♀ Fot. Lucyna Bugiera

Chociszewo 20.10.2021 ♀ Fot. Lucyna Bugiera

Chociszewo 20.10.2021 ♀ Fot. Lucyna Bugiera

Chociszewo 20.10.2021 ♀ Fot. Lucyna Bugiera

  1. Status. Pospolita, lecz rzadko obserwowana
  2. Siedlisko. Lasy
  3. Wymiary. Długość ciała około 3.5-4.5 mm
  4. Aktywność. Lipiec/sierpień – październik/listopad
  5. Lokalizacja. Lubuskie
  6. Pokarm. Larwy mykofagiczne, żerują w owocnikach opieńki miodowej i zapewne innych grzybów kapeluszowych
  7. Podobne. W Polsce występuje drugi gatunek z rodzaju – Protoclythia rufa, u której na odwłoku widoczny jest wyraźny pomarańczowy odcień – dotyczy to obu płci. Inne gatunki z rodziny można odróżnić przede wszystkim po proporcji członów tylnych stóp, ubarwieniu nóg i użyłkowaniu (np. w rodzaju Agathomyia brak rozwidlenia na żyłce M)
  8. Uwagi. Autorka obserwacji i identyfikacji – Lucyna Bugiera

avidal

Leave a Reply