Agathomyia spp.

Platypezidae – Urodkowate
Do rodzaju Agathomyia wliczają się zauważalnie „garbate” gatunki o wyraźnym dymorfizmie płciowym. O ile samice są odmiennie ubarwione w zależności od gatunku i można je dokładnie zidentyfikować, o tyle czarne samce o bardzo dużych czerwonych oczach odróżnić niezwykle trudno (część gatunków można wykluczyć na podstawie barwy przezmianek, ciemnych, lub jasnych). U obu płci na tylnej powierzchni środkowych goleni znajduje się tylko jedna szczecinka (posteroventral seta).
W Polsce co najmniej 9 gatunków.

Piskorzeniec 20.07.2015 Samiec

Piskorzeniec 20.07.2015 ♂

  1. Liczebność. Niektóre gatunki pospolite (w Polsce łącznie co najmniej 8 gatunków)
  2. Biotop. Lasy, parki, ogrody, zarośla
  3. Wymiary. Długość ciała przeciętnie 4-5 mm
  4. Aktywność. Czerwiec – październik
  5. Lokalizacja. Świętokrzyskie – Przedborski Park Krajobrazowy
  6. Pokarm. Spadź. Larwy mycetofagiczne
  7. Podobne. Niezwykle podobne samce gatunków z rodzaju Callomyia różnią się obecnością dwóch szczecinek apikalnych na środkowej goleni i silniej spłaszczonymi tylnymi stopami. Uważać należy także na samce Paraplatypeza, a nawet na niektóre gatunki z rodziny Simuliidae (u których czułki zbudowane są z większej liczby członów)
  8. Uwagi. Autor obserwacji – avidal

avidal

Leave a Reply