Megalonotus sabulicola – Strzeszyk rudogoleń

Rhyparochromidae – Brudźcowate
Przedplecze czarne, pokryte długimi włoskami, w tylnej części grubo, wyraźnie punktowane, o łagodnie zaokrąglonych tylnych kątach. Na rozszerzonym przednim udzie pojedynczy duży ząb i kilka mniejszych ząbków. Środkowe i tylne golenie jasnobrązowe. Drugi człon czułków żółtobrązowy z czarnym wierzchołkiem, pozostałe człony czarne  poza żółtobrązowym w części nasadowej członem 3).

Warszawa – Służew 20.04.2021 Fot. Marek W.Kozłowski

m.sabulicola

Las wiączyński 19.06.2017

Zawisze 24.04.2015 Fot. Ryszard Orzechowski

Kraków 07.04.2020 Fot. Maksymilian Syratt

  1. Liczebność. Nierzadki
  2. Biotop. Suche tereny otwarte ze skąpą roślinnością; chętnie na glebach piaszczystych
  3. Wymiary. Długość ciała  4.5-5.5 mm
  4. Aktywność. Od wiosny do jesieni. Zimuje imago
  5. Lokalizacja. Lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Soki roślinne
  7. Podobne. Inne gatunki z rodzaju, które można odróżnić po kształcie przedplecza, czy też ubarwieniu czułków i nóg. I tak u Megalonotus emarginatus tylne kąty przedplecza sięgają poza tylną krawędź przedplecza (gatunek nie wykazany z Polski), a u Megalonotus chiragra czułki i golenie są ciemniejsze
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Marek W.Kozłowski Ryszard Orzechowski Maks Syratt avidal
  9. Uwagi 2. Identyfikacja osobnika z Krakowa Grzegorz Gierlasiński
  10. Rozmieszczenie

Rodzaj Megalonotus - Strzeszyk


avidal

Leave a Reply