Donus spp. – Ziołomirki

Curculionidae – Ryjkowcowate
Niekiedy umieszczane w rodzaju Neoglanis. Ciało pękate, zwykle brązowe (osobniki wytarte, lub obserwowane po deszczu są czarne). Ryjek relatywnie szeroki, średniej długości. W Polsce co najmniej 11 gatunków, z których jeden – Donus nidensis – znany z jedynego stanowiska na Ponidziu (rezerwat Przęślin). Poszczególne gatunki bardzo trudne do rozróżnienia, nawet z okazem w ręku.

Neoglanis species

Tylicz – Czerwiec 2010 Fot. Paweł Lipski

Bieszczady, dolina Sanu sierpień 2016 Fot. Marek W. Kozłowski

  1. Status. Lokalnie bywają bardzo liczne, w zależności od gatunku
  2. Siedlisko. Chętnie skraje wilgotnych lasów, ale niektóre gatunki także suche, otwarte tereny, np. murawy kserotermiczne; najłatwiej odnaleźć je w ziołoroślach przy leśnych, górskich szlakach
  3. Wymiary. Średniej wielkości ryjkowce, o długości ciała przeciętnie 6-10 mm
  4. Aktywność. Najczęściej znajdowane wiosną
  5. Lokalizacja. Beskidy, Bieszczady. Rodzaj zasiedla głównie tereny górskie i podgórskie, na nizinach występuje sporadycznie
  6. Pokarm. Imagines i larwy fitofagiczne
  7. Podobne. Liczne inne ryjkowce, np. Brachypera zoilus
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Paweł Lipski Marek W.Kozłowski
  9. Donus spp. w bazie BioMap

avidal

Leave a Reply