Rhamphomyia nigripennis – Grabierka ciemnoskrzydła

Empididae – Wójkowate
Oczy czerwonobrązowe, u samca stykające się ze sobą, u samicy rozdzielone wąskim czołem. Proboscis (trąbka) długie, skierowane w dół. Tułów wyniesiony („garbaty”) – u samców czarny i lśniący, u samic czarny lub szaroczarny o słabszym połysku. Nogi czarne, lecz przednie uda i biodra szarawo rozjaśnione – cecha diagnostyczna grupy gatunkowej. Skrzydła wyraźnie przyciemnione; żyłka R4+5 nierozwidlona na końcu.

Łódź – Dolina Olechówki 29.05.2021 ♂ Rhamphomyia nigripennis s.l.

Łódź – Dolina Olechówki 29.05.2021 ♂

  1. Liczebność. Pospolita i liczna
  2. Biotop. Lasy, parki, polany, zarośla, brzegi wód; preferuje tereny wilgotne
  3. Wymiary. Długość ciała 2.5-3 mm
  4. Aktywność. Maj – wrzesień
  5. Lokalizacja. Łódzkie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Drobne owady oraz nektar; chętnie odwiedza baldachy. Larwy drapieżne
  7. Podobne. Pozostałe gatunki z grupy gatunkowej Rhamphomyia nigripennis są na ogół nieodróznialne na fotografiach terenowych. Pozostałe gatunki z tego rodzaju są odmiennie ubarwione ubarwione, lub wyraźnie większe. Gatunki z rodzajów Empis i Hilara najłatwiej wykluczyć w oparciu o analizę użyłkowania – żyłka R4+5 jest u nich rozwidlona na końcu. Inne rodzaje z rodziny mają krótsze proboscis
  8. Uwagi. Identyfikacja Paul Beuk (jako Rhamphomyia nigripennis s.l.)
  9. Uwagi. Autor obserwacji – avidal

avidal

Leave a Reply