Empididae – Wójkowate

Tułów masywny, zwykle wyniesiony, przez co owad sprawia wrażenie garbatego. Głowa okrągła, oczy duże, u samców holoptyczne. Czułki 3-członowe. Samce tworzą roje na czas godów, unosząc się przy tym w górę i w dół. Osobniki dojrzałe i wrzecionowate larwy drapieżne. Najbardziej znane są gatunki z rodzaju Empis, których w Polsce lata co najmniej 50 gatunków. Ogółem wykazano co najmniej 290 gatunków.

 Clinocera stagnalis
Ceteń 23.04.2015 Empis borealis
Empis chioptera
Koniówka 24.05.2014 Empis digramma
Widzew 20.06.2012 Samiec Empis livida – Wójek żółtaczek
Empis lutea
Przedbórz 04.06.2013 Empis opaca
 Empis pennipes
Las żeromiński 21.05.2014 Samiec Empis stercorea
Zdrowie 27.05.2012 Samiec Empis tesselata – Wójek okazały
Młynek 08.05.2011 Samiec Empis trigramma
 Hilara gallica
Kruszów 16.04.2014 Rhamphomyia crassirostris
 Rhamphomyia marginata – Grabierka obrzeżona
Las żeromiński 06.05.2014  Rhamphomyia sulcata s.l.

Leave a Reply