Empis lutea

Empididae – Wójkowate
Ciało jednolicie żółte; na lśniącym śródpleczu brak ciemnych smug, czy plam. Potylica nieprzyciemniona. Proboscis długie. Tułów wyraźnie wyniesiony, garbaty. W tylnych katach tułowia obecne szczecinki sa (supra alar seta). Odwłok pokryty jasnymi włoskami. Nogi żółte poza przyciemnionymi stopami. Skrzydła przezroczyste; żyłka R4+5 rozwidlona.

E.lutea

Ojcowski Park Narodowy 01.07.2019 ♂ Fot. Maksymilian Syratt

E lutea

Ojcowski Park Narodowy 01.07.2019 ♂ Fot. Maksymilian Syratt

  1. Status. W południowej części kraju nierzadki
  2. Siedlisko. Skraje lasów, polany
  3. Wymiary. Samica 3-3.7 mm. Samiec 2.5-3.6 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – lipiec
  5. Lokalizacja. Małopolskie
  6. Pokarm. Drobne owady i nektar. Larwy drapieżne
  7. Podobne. Inne żółte gatunki z podrodzaju Xanthempis – większość z nich różni się ciemnym znakowaniem tułowia (zwykle podłużne pasy – m.in. Empis digramma, Empis trigramma i Empis stercorea). U Empis concolor na potylicy widoczna jest ciemna plamka tuz za przyoczkami. U Empis laetabilis tułów jest szaro opylony. U obu ww. gatunków brak szczecinek sa
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Maks Syratt

avidal

Leave a Reply