Empis digramma – Wójek dwupasek

Empididae -Wójkowate
Ciało żółte. Na nieco wyniesionym scutum, który zwykle jest nieco jaśniejszy, białożółty, znajdują się 2 ciemne pasy. Pojedynczy czarny pas biegnie przez środek głowy. Ryjek (proboscis) bardzo długi, skierowany ku dołowi. Czułki czarne. Skrzydła przezroczyste.

Koniówka 24.05.2014

Koniówka 24.05.2014

Koniówka 24.05.2014

Koniówka 24.05.2014

  1. Liczebność. Nieczęsty
  2. Biotop. Wilgotne lasy i zarośla
  3. Wymiary. Długość ciała 5-7 mm
  4. Aktywność. Maj – ?
  5. Lokalizacja. Podhale, mazowieckie. Na Wyżynie Łódzkiej nie występuje
  6. Pokarm. Łowi owady i spija nektar; nie gardzi spadzią
  7. Podobne. Co najmniej dwa inne, podobnie ubarwione gatunki, które nie sposób odróżnić na podstawie fotografii (informacja ustna profesor Andrzej Palaczyk)- na fotografiach może się znajdować równie dobrze któryś z nich. Empis digramma jest z nich najliczniejszy
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Leszek Plackowski avidal

Sochaczew 09.05.2020 Fot. Leszek Plackowski

Leave a Reply