Empis digramma – Wójek dwupasek

Empididae – Wójkowate
Ciało żółte. Na nieco wyniesionym scutum, który zwykle jest nieco jaśniejsze, białożółte, znajdują się 2 ciemne pasy. Pojedynczy czarny pas biegnie przez środek głowy. Trąbka (proboscis) bardzo długa, skierowana ku dołowi. Czułki czarne. Skrzydła przezroczyste.

Koniówka 24.05.2014

Koniówka 24.05.2014

Rzyki 29.05.2022 Fot. Jasiek Zieliński

Koniówka 24.05.2014

Koniówka 24.05.2014

  1. Liczebność. Nieczęsty
  2. Biotop. Wilgotne lasy i zarośla
  3. Wymiary. Długość ciała 5-7 mm
  4. Aktywność. Kwiecień/maj – czerwiec
  5. Lokalizacja. Mazowieckie, małopolskie. Na Wyżynie Łódzkiej nie występuje
  6. Pokarm. Łowi owady i spija nektar; nie gardzi spadzią
  7. Podobne. Co najmniej dwa inne, podobnie ubarwione gatunki, które nie sposób odróżnić na podstawie fotografii (informacja ustna profesor Andrzej Palaczyk) – na fotografiach może się znajdować równie dobrze któryś z nich. Empis digramma jest z nich najliczniejszy
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Jasiek Zieliński Leszek Plackowski avidal

Sochaczew 09.05.2020 Fot. Leszek Plackowski

Leave a Reply