Empis stercorea – Wójek jednopasek

Empididae -Wójkowate
Ciało żywo pomarańczowe (bywa określane jasnobrązowym, ale wydaje mi się, że pierwsze określenie lepiej oddaje stan faktyczny). Wzdłuż głowy, tułowia i odwłoku pojedyncza czarna pręga. Odwłok samicy zakończony ostrym pokładełkiem, odwłok samca tępo zakończony.

Las żeromiński 21.05.2014 Samiec

Las żeromiński 21.05.2014

Cieszyn 24.05.2020 Fot. Aleksander Dorda

  1. Liczebność. Nierzadki, jednak nieczęsto obserwowany
  2. Biotop. Wilgotne tereny z bujną roślinnością trawiastą, okolice cieków i zbiorników wodnych
  3. Wymiary. ?
  4. Aktywność. Kwiecień – czerwiec
  5. Lokalizacja. Łódzkie, śląskie, mazowieckie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Nektar, drobne owady
  7. Podobne. Przede wszystkim Empis aemula, u którego tylne uda są nieco ciemniejsze; niemniej pewność identyfikacji przynosi analiza genitaliów. U Empis digramma na scutum są 2 czarne pasy, zaś 3 u Empis trigramma
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Teresa Stolarczyk Aleksander Dorda avidal

Nieporęt 30.05.2021 Fot. Teresa Stolarczyk

Nieporęt 30.05.2021 Fot. Teresa Stolarczyk


avidal

Leave a Reply