Empis nigritarsis – Wójek czarnostopek

Empididae – Wójkowate
Oczy duże, czerwono-brązowe, u samicy rozdzielone wąskim czołem, u samca połączone. Proboscis długie. Tułów wyraźnie wyniesiony, garbaty. Scutum i scutellum czarne i silnie lśniące. Odwłok czarny. Nogi żółte poza wierzchołkami środkowych i tylnych goleni oraz stopami wszystkich nóg. Nasadowy człon tylnych stóp samca gruszkowato zgrubiały. Skrzydła przezroczyste; żyłka R4+5 rozwidlona. Przezmianki jasne.

Francja – Cassel 27.04.2022 ♂ Fot. Marie Lou Legrand

  1. Status. Nie wiem, czy został wykazany z Polski – prawdopodobnie nie, choć jego odnalezienie jest możliwe; występuje u naszych zachodnich, północnych i południowych sąsiadów i w większości pozostałych krajów Europy
  2. Siedlisko. Lasy i ich skraje, polany, zarośla, łąki przyleśne; preferuje górskie, wilgotne tereny
  3. Wymiary. Długość ciała w granicach 3.8-4.8 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – czerwiec
  5. Lokalizacja. Francja. Brak danych o obserwacjach z terenu naszego kraju
  6. Pokarm. Drobne owady i nektar. Larwy drapieżne
  7. Podobne. Ubarwienie nóg jest unikalne w obrębie rodzaju
  8. Uwagi. Autorka obserwacji – Marie Lou Legrand

avidal

Leave a Reply