Empis ciliata – Wójek nadrzeczny

Empididae – Wójkowate
Oczy duże, u samicy rozdzielone wąskim czołem, u samca połączone. Proboscis (trąbka) długie. Tułów wyraźnie wyniesiony, garbaty. Całe ciało łącznie z nogami i czułkami czarne oraz w znacznej mierze błyszczące. Przednia część odwłoka pokryta długimi, jasnymi włoskami. Przednie golenie oraz środkowe golenie i uda samicy pierzasto owłosione; u samca „pióra” na nogach są znacznie skromniejsze. Skrzydła  szerokie, wyraźnie przyciemnione (zwłaszcza wzdłuż krawędzi kostalnej); żyłka R4+5 rozwidlona.

Francja – Cassel 24.04.2017 ♀ Fot. Marie Lou Legrand

Francja – Cassel 04.05.2016 ♂ Fot. Marie Lou Legrand

  1. Status. Znany głównie z zachodniej Europy oraz z Bałkanów i Rosji. Brak danych o występowaniu w Polsce, jednak występowanie w naszym kraju jest prawdopodobne
  2. Siedlisko. Preferuje łąki zalewowe i doliny rzeczne
  3. Wymiary. Długość ciała 9-13; obie płci podobnej wielkości
  4. Aktywność. Kwiecień – czerwiec
  5. Lokalizacja. Francja. W Polsce jak dotąd nie odnaleziony
  6. Pokarm. Drobne owady i nektar. Larwy drapieżne
  7. Podobne. Inne całkowicie czarne gatunki z rodzaju różnią się brakiem „piór” na nogach – a jeśli takie występują, to gatunki te są na ogół mniejsze i/lub nie tak lśniące
  8. Uwagi. Autorka obserwacji – Marie Lou Legrand

avidal

Leave a Reply