Empis pennipes – Wójek pióronóg

Empididae – Wójkowate
Ciało czarne. Oczy duże, brązowo-czerwone. Tułów wyraźnie wyniesiony, „garbaty”. Uda, golenie i stopy u obu płci pierzasto oszczecone; zwłaszcza u samic „pióra”są relatywnie długie i gęste. Skrzydła przeźroczyste, jednolicie przyciemnione – komórka analna sąsiadująca z drugą komórką bazalną zamknięta i dłuższa od połowy jej długości. Żyłka R4+5 rozwidlona, tworzy dodatkową komórkę.

E pennipes

Łódź – BRUS 31.05.2019 ♀

E.pennipes

Łódź – BRUS 31.05.2019 ♀

E.pennipes

Łódzki Ogród Botaniczny ♀ oblepiona pyłkiem 24.05.2018

  1. Status. Pospolity i liczny. Występuje w całym kraju
  2. Siedlisko. Łąki, ugory, polany, skraje lasów, ogrody, tereny ruderalne
  3. Wymiary. Długość ciała 3.6-5.2 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – lipiec
  5. Lokalizacja. Łódzkie
  6. Pokarm. Drobne owady i nektar. Larwy drapieżne
  7. Podobne. Inne wójki o pierzastych nogach, np. Empis decoraEmpis ciliataEmpis pexata; pióra te są jednak zwykle krótsze. Identyfikacja na podstawie fotografii terenowych bardzo trudna
  8. Uwagi. Autor obserwacji – avidal
E.pennipes male

Łódź – BRUS 31.05.2019 ♂


avidal

Leave a Reply